top of page

Pravila privatnosti / Privacy policy

Finding Inspiration in Every Turn

Osnovna pravila za svakog korisnika stranica Tomas Hill.

U daljnjem tekstu pojašnjeni su uvjeti pod kojima se prikupljaju i koriste podaci koje je korisnik dostavio putem obrasca.
Svrha prikupljanja podataka putem obrasca je kontakt s korisnikom kako bi se međusobno informirati o aktivnostima koje radimo.
Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo osobama kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla, a sve u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR).
Ni u kojem slučaju nećemo dostaviti, niti razotkriti podatke korisnika trećim osobama.

Članak 1
Sadržaj stranica

Neki oglasi i informacije vezane uz oglašavanje dolaze od treće strane (različitih oglašivača). Treća strana je odgovorna za točnost, cjelovitost i kvalitetu informacija. Tomas Hill nije odgovorna za sadržaj predanih oglasa.

Članak 2
Prikupljanje informacije te njihova uporaba

 1. Ako želite koristiti ove stranice, morate osigurati da Vaši osobni/kontakt podaci (koji se primjenjuju u prodaji) budu kompletni i točni. Vi također garantirate da ste zakonito kompetentni koristiti ove stranice.

 2. Vaši osobni podaci bit će korišteni samo da upotpune prodaju sa zainteresiranim kupcem, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

 3. Tomas Hill čini sve kako bi zaštitila privatnost svojih korisnika.

 4. Tomas Hill ima pravo upotrijebiti e-mail adresu oglašivača, koju oglašivač navodi kao svoj osobni podatak, u svrhu slanja obavijesti o novoj ponudi, o statusu predanog oglasa, kao i ostalim vrstama obavijesti vezanim uz oglas koji je oglašivač predao ili uz samo oglašavanje.

 5. Ako se ne slažete da budete ograničeni prethodnim člancima, mi Vam čvrsto savjetujemo da ne koristite naše stranice.

 

Članak 3
Zaštita autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva.

 1. Nije dozvoljena promjena, umnožavanje, distribuiranje, prodaja ni jednog dijela stranice ili software-a ovog site-a osim ako nije drugačije navedeno u sporazumu između site-a i druge strane.

 2. Korisnik je slobodan koristiti sadržaj site-a za nekomercijalnu upotrebu. Nije dopušteno distribuiranje kopija ovih stranica ili omogućavanje njihove dostupnosti trećim osobama na bilo koji način, osim kopiranje sadržaja stranica i pretraživanje na osobnom računalu, i/ili printanje jedne kopije.

 

Članak 4
Isključenje

Tomas Hill zadržava pravo isključiti iz daljnje uporabe ovih stranica, onog korisnika koji na bilo koji način krši ova pravila i uvjete, ili na bilo koji drugi način usporava ili ometa rad stranica. Tomas Hill također zadržava pravo poduzeti odgovarajuće pravne mjere protiv takvih korisnika, te zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili gubitak.

Tomas Hill zadržava pravo isključiti iz daljnje uporabe ovih stranica onog korisnika koji zloupotrebljava podatke objavljenje na ovim stranicama, ili na bilo koji način neovlašteno koristi stranice

Gore navedeni postupci su pravno kažnjivi, te će u takvim slučajevim Tomas Hill poduzeti sve pravne mjere kako bi zaštitio sebe, svoje oglašivače i korisnike.

 

Članak 5
Garancija

Tomas Hill ne garantira:

 1. točnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao niti kvalitetu, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga.

 2. nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i točnost osobnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju.

 3. da na stranicama neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku.

 4. da će treća strana legalno koristi ove stranice cijelo vrijeme.

 

Članak 6

Odgovornost

Tomas Hill se ne može smatrati odgovornim Vama ni trećim osobama za bilo kakvu štetu, gubitak ili ozljedu koji nastaju izravno ili posredno zbog Vašega pristupa i Vašeg korištenja ovih stranica ili stranica na koje vode linkovi sa naših stranica, odnosno zbog informacija na ovim stranicama, kao ni zbog postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na ovim stranicama, kao ni zbog Vaše uporabe (ili nemogućnosti da rabite) bilo koje od ovih stranica. Nadalje, Tomas Hill ne može snositi nikakvu odgovornost u odnosu na Vas zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih na koje Vam može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se niti se neće tumačiti u smislu da predstavlja vezu sa Tomas Hill, niti da Tomas Hill podupire takve stranice.

 

Članak 7

Politika kolačića (cookies)

Kako bi internetska stranica radila ispravno te kako bi ju se moglo unaprjeđivati u svrhu poboljšanja vašeg iskustva pregledavanja, potrebno je minimalnu količinu informacija (cookies) spremiti na vaše računalo. Više od 90% internetskih stranica koristi praksu kolačića te su po pravilima Europske unije obvezne zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem ove internetske stranice pristajete na uporabu kolačića, čijim blokiranjem i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće biti funkcionalne.

Što je kolačić?

Kolačić je informacija spremljena na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koju ste posjetili. Kolačići omogućuju jednostavnije korištenje budući da spremaju Vaše postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Na taj način informacije su prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja.

Od jednostavnih informacija o postavkama, kolačići mogu spremiti i velik broj osobnih informacija (ime, e-mail adresa) za koje Vi u potpunosti morate dati pristup. Ukoliko im Vi to niste omogućili, utoliko kolačići ne mogu pristupiti datotekama na Vašem računalu. Aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive, međutim možete u postavkama izabranog internetskog preglednika odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i druge aktivnosti vezane uz korištenje kolačića.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića ne dopuštate pohranjivanje istih na vlastitom računalu. Postavke kolačića mogu se konfigurirati i mijenjati u izabranom internetskom pregledniku. Kako biste vidjeli postavke, odaberite preglednik koji koristite (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8 te Operu ili Safari (stranice na engleskom jeziku)). Ukoliko onemogućite kolačiće, utoliko nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti internetskih stranica.

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići, ili kolačići sesije, uklanjanju se s vašeg osobnog računala u trenutku zatvaranja internetskog preglednika u kojem ste pregledavali internetsku stranicu. Uz pomoć ovih kolačića, stranice pohranjuju privremene podatke.

Što su stalni kolačići?
Stalni, ili spremljeni, kolačići ostaju na Vašem osobnom računalu i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Uz pomoć ovih kolačića internetske stranice pohranjuju podatke kako bi Vam se olakšalo korištenje. Primjerice, internetske stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke ”zapamtit” će vaš unos koji će se pojavljivati pri svakom novom posjetu istim. Stalni kolačići ostat će zabilježeni na računalu danima, mjesecima ili godinama.

Što su kolačići od prve strane?

Kolačići od prve strane dolaze s internetske stranice koju pregledavate, a mogu biti privremeni ili stalni. Na taj način, internetske stranice pohranjuju podatke koji će Vam olakšati korištenje pri svakom novom posjetu toj internetskoj stranici.

Što su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane na Vaše računalo dolaze s drugih web mjesta koje se nalaze na internetskoj stranici koju pregledavate. Riječ je o primjerice pop-up oglasima, a kolačići tu imaju ulogu praćenja internetskih stranica u oglašivačke svrhe.

Koristi li ova web stranica kolačiće?
Da, ova internetska stranica koristi kolačiće kako bi Vam osigurala jednostavnije i bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi ova web stranica?

 • Privremene kolačiće (Session cookies) – riječ je o kolačićima koji će se automatski izbrisati prilikom zatvaranja internetskog preglednika u kojem radite

 • Stalne kolačiće (Persistent cookies) – riječ je o kolačićima koji će ostati ”zabilježeni” u vašem internetskom pregledniku dok ne isteknu ili ih sami ručno ne izbrišete. Prikupljene informacije su anonimne, a ne uključuju vaše privatne podatke

Ima li na web stranici kolačića treće strane?

 

Postoji nekoliko vanjskih servisa koji Vam spremaju ograničene kolačiće, a isti nije postavila ova internetska stranica. Limitirani kolačići služe za nesmetano korištenje mogućnosti koje korisnicima osiguravaju jednostavan pristup sadržaju.

 

Ova stranica omogućuje:

 • Mjerenje posjećenosti

Stranica koristi Google Analytics – servis za mjerenje posjećenosti. Ukoliko želite onemogućiti spremanje kolačića od strane ovog servisa, zabranite ih na slijedećem linku: Google Analytics –https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Dodatne informacija oko isključivanja kolačića

Postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise.Više informacija pročitajte na sljedećim linkovima:
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/ 

Basic rules for every user of Tomas Hill pages. In the following text, the conditions under which the data submitted by the user via the form are collected and used are clarified. The purpose of collecting data through the form is to contact the user in order to inform each other about the activities we do. All user data is strictly protected and is available only to persons who need this data to perform their work, all in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR). Under no circumstances will we deliver or disclose user data to third parties. Article 1 Page content Some ads and information related to advertising come from third parties (various advertisers). The third party is responsible for the accuracy, completeness and quality of the information. Tomas Hill is not responsible for the content of submitted ads. Article 2 Collection of information and its use 1. If you wish to use this site, you must ensure that your personal/contact information (which applies to sales) is complete and accurate. You also warrant that you are legally competent to use these sites. 2. Your personal data will only be used to complete the sale with the interested buyer, in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR). 3. Tomas Hill does everything to protect the privacy of its users. 4. Tomas Hill has the right to use the e-mail address of the advertiser, which the advertiser states as his personal data, for the purpose of sending notifications about the new offer, about the status of the submitted ad, as well as other types of notifications related to the ad submitted by the advertiser or to the advertisement itself . 5. If you do not agree to be bound by the preceding articles, we strongly advise you not to use our sites. Article 3 Protection of copyright and other intellectual property rights. 1. It is not allowed to change, duplicate, distribute, sell any part of the page or software of this site, unless otherwise stated in the agreement between the site and the other party. 2. The user is free to use the content of the site for non-commercial use. It is not allowed to distribute copies of these pages or make them available to third parties in any way, except copying the content of the pages and searching on a personal computer, and/or printing one copy. Article 4 Exclusion Tomas Hill reserves the right to exclude from further use of these pages, those users who in any way violate these rules and conditions, or in any other way slow down or interfere with the operation of the pages. Tomas Hill also reserves the right to take appropriate legal measures against such users, and to demand compensation for the resulting damage or loss. Tomas Hill reserves the right to exclude from further use of these pages the user who abuses the data published on these pages, or uses the pages in any unauthorized way The above procedures are punishable by law, and in such cases Tomas Hill will take all legal measures to protect itself, its advertisers and users. Article 5 Guarantee Tomas Hill does not guarantee: 1. accuracy, completeness and truthfulness of advertisements or text in them, as well as the quality, safety and legality of the offered products and services. 2. the jurisdiction of the other party in concluding the agreement, correctness, completeness and accuracy of the advertiser's personal data, which he used in the correct way in business. 3. that there will be no errors on the pages and/or that they will function without interruption at all times. 4. that the third party will legally use this site at all times. Article 6 Responsibility Tomas Hill cannot be held responsible to you or to third parties for any damage, loss or injury that occurs directly or indirectly as a result of your access to and use of these pages or pages linked to from our pages, or information on these pages, such as neither because of the actions taken or not taken in relation to the information on these pages, nor because of your use (or inability to use) any of these pages. Furthermore, Tomas Hill cannot bear any responsibility in relation to you for any content displayed on third party sites to which it may allow you to access from time to time. Any such access cannot and will not be construed as constituting an affiliation with Tomas Hill, nor as an endorsement by Tomas Hill of such sites. Article 7 Cookies Policy In order for the website to work properly and to be able to improve it in order to improve your browsing experience, it is necessary to save a minimum amount of information (cookies) on your computer. More than 90% of websites use cookies, and according to the rules of the European Union, they are obliged to ask for the user's consent. By using this website, you agree to the use of cookies, by blocking which you can still browse the site, but some of its features will not be functional. What is a cookie? A cookie is information saved on your personal computer at the time of browsing the website you visited. Cookies make it easier to use, since they save your settings for the website (language or address) and activate them again when you restart the website. In this way, the information is adapted to your needs and usual ways of use. From simple information about settings, cookies can also store a large amount of personal information (name, e-mail address) for which you must fully grant access. If you have not enabled them, cookies cannot access the files on your computer. The activities of saving and sending cookies are not visible to you, however, you can select the option of approving/rejecting requests to save cookies, deleting saved cookies and other activities related to the use of cookies in the settings of the selected Internet browser. How to disable cookies? By turning off cookies, you do not allow them to be stored on your computer. Cookie settings can be configured and changed in the selected Internet browser. To view the settings, select the browser you are using (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 and 8, and Opera or Safari (pages in English)). If you disable cookies, you will not be able to use certain functionalities of the websites. What are temporary cookies? Temporary cookies, or session cookies, are removed from your personal computer at the moment of closing the Internet browser in which you viewed the Internet page. With the help of these cookies, the pages store temporary data. What are persistent cookies? Permanent, or saved, cookies remain on your personal computer even after closing the Internet browser. With the help of these cookies, websites store data to facilitate your use. For example, websites that require the entry of a username and password will "remember" your entry, which will appear on each new visit. Persistent cookies will remain recorded on your computer for days, months or years. What are first-party cookies? First-party cookies come from the website you are browsing, and they can be temporary or permanent. In this way, websites store data that will make it easier for you to use each time you visit that website. What are third-party cookies? Third-party cookies come to your computer from other websites that are located on the website you are viewing. These are, for example, pop-up ads, and cookies have the role of tracking websites for advertising purposes. Does this website use cookies? Yes, this website uses cookies to provide you with a simpler and better user experience. What cookies does this website use? • Temporary cookies (Session cookies) – these are cookies that will be automatically deleted when you close the Internet browser you are using. • Persistent cookies – these are cookies that will remain "recorded" in your internet browser until they expire or you manually delete them yourself. The information collected is anonymous and does not include your private information Are there third-party cookies on the website? There are several external services that store limited cookies for you, and these are not set by this website. Limited cookies are used for the smooth use of features that provide users with easy access to content. This page allows: • Attendance measurement The site uses Google Analytics - a service for measuring traffic. If you want to disable the saving of cookies by this service, disable them at the following link: Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Additional information about turning off cookies There are several websites for disabling the storage of cookies for different services. Read more information at the following links: http://www.allaboutcookies.org/ http://www.youronlinechoices.eu/

bottom of page